• :
  • :
Xu hướng thời trang 2020: "Nổi loạn"

Xu hướng thời trang 2020: "Nổi loạn"

Nổi loạn bằng sự tỉ mỉ có quy tắc, vượt ra ngoài những quy định giới tính, xu hướng thời trang 2020 như những tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân nhưng chuyển tải thông điệp xã hội sâu sắc