• :
  • :
Những người giữ rừng làm nhà ở... trên đất rừng?

Những người giữ rừng làm nhà ở... trên đất rừng?

Khu đất ban đầu có diện tích 1.500 m2, là đất lâm nghiệp, đối tượng rừng phòng hộ, đất du lịch sinh thái rừng. UBND tỉnh chấp thuận theo đề nghị chuyển mục đích để “xây dựng trụ sở cơ quan” Ban quản lý bảo vệ rừng (Ban QLBVR) Tà Nung. Thế nhưng, gần ...