• :
  • :
Sửa luật để bảo vệ môi trường nghiêm ngặt hơn

Sửa luật để bảo vệ môi trường nghiêm ngặt hơn

Tại Kỳ họp thứ 9 vừa diễn ra, thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), đa số các đại biểu Quốc hội tán thành với sự cần thiết phải sửa đổi Luật để bảo vệ môi trường nghiêm ngặt hơn.