• :
  • :
Công nhân nâng cao trình độ ngoại ngữ

Công nhân nâng cao trình độ ngoại ngữ

Lớp Anh ngữ, Nhật ngữ giao tiếp trình độ sơ cấp năm 2019 do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân (CN) TP HCM và Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP tổ chức vừa bế giảng tại quận Thủ Đức, TP HCM.
Tin nổi bật