• :
  • :

Tạo đà bứt phá trong đào tạo nghề

Bằng tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo của các bên liên quan, công tác tuyển sinh, đào tạo nghề trên địa bàn cả nước đã vượt kế hoạch đề ra trong nhiều năm liên tiếp. Kết quả này tạo đà để hoạt động giáo dục nghề nghiệp bứt phá trong những năm ...

Học sinh Việt Nam: Làm gì để xóa “rào cản” Tiếng Anh?

Theo bảng xếp hạng năm 2020 của Tổ chức giáo dục quốc tế EF Education First về chỉ số thông thạo tiếng Anh toàn cầu, Việt Nam xếp hạng 65 trong tổng số 100 quốc gia được khảo sát. Với chỉ số thông thạo tiếng Anh tụt từ hạng 52 của năm trước xuống ...