• :
  • :
Thị trường bất động sản, nhà ở còn nhiều khó khăn

Thị trường bất động sản, nhà ở còn nhiều khó khăn

Với tựa đề “Bất động sản Nhà ở - Còn đó những khó khăn”, báo cáo do Khối Phân tích, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT vừa phát hành cho thấy bức tranh toàn cảnh của thị trường bất động sản, nhà ở của Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn ...