• :
  • :
Siết chặt bảo đảm an toàn thực phẩm dịp cuối năm

Siết chặt bảo đảm an toàn thực phẩm dịp cuối năm

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn Hà Nội được tăng cường. Nhờ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tuân thủ các quy định ...
Đòn bẩy giúp người lao động vượt khó

Đòn bẩy giúp người lao động vượt khó

Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19-10-2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 đã được Chính phủ ban hành. Nghị quyết số 154/NQ-CP sẽ mở rộng diện hỗ trợ cho người lao ...