• :
  • :

Lào Cai: Công ty DAP 2 đền bù 24 tỷ hỗ trợ tái định cư cho người dân sau sự cố vỡ hồ chứa chất thải

Tin tổng hợp
Chiều ngày 1/10, tại cuộc họp cung cấp thông ty cho báo chí, ông Vương Trinh Quốc - Chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết: Để khắc phục sự cố vỡ bờ bãi thải xảy ra hôm 7/9/2018, Công ty DAP số 2 sẽ chi 24 tỷ để hỗ trợ di chuyển và tái định cư cho 25 ...

Lào Cai: Công ty DAP 2 đền bù 24 tỷ hỗ trợ tái định cư cho người dân sau sự cố vỡ hồ chứa chất thải

Thể thao
Chiều ngày 1/10, tại cuộc họp cung cấp thông ty cho báo chí, ông Vương Trinh Quốc - Chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết: Để khắc phục sự cố vỡ bờ bãi thải xảy ra hôm 7/9/2018, Công ty DAP số 2 sẽ chi 24 tỷ để hỗ trợ di chuyển và tái định cư cho 25 ...

Lào Cai: Công ty DAP 2 đền bù 24 tỷ hỗ trợ tái định cư cho người dân sau sự cố vỡ hồ chứa chất thải

Khởi nghiệp
Chiều ngày 1/10, tại cuộc họp cung cấp thông ty cho báo chí, ông Vương Trinh Quốc - Chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết: Để khắc phục sự cố vỡ bờ bãi thải xảy ra hôm 7/9/2018, Công ty DAP số 2 sẽ chi 24 tỷ để hỗ trợ di chuyển và tái định cư cho 25 ...

Lào Cai: Công ty DAP 2 đền bù 24 tỷ hỗ trợ tái định cư cho người dân sau sự cố vỡ hồ chứa chất thải

Khám phá
Chiều ngày 1/10, tại cuộc họp cung cấp thông ty cho báo chí, ông Vương Trinh Quốc - Chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết: Để khắc phục sự cố vỡ bờ bãi thải xảy ra hôm 7/9/2018, Công ty DAP số 2 sẽ chi 24 tỷ để hỗ trợ di chuyển và tái định cư cho 25 ...

Lào Cai: Công ty DAP 2 đền bù 24 tỷ hỗ trợ tái định cư cho người dân sau sự cố vỡ hồ chứa chất thải

Hightech
Chiều ngày 1/10, tại cuộc họp cung cấp thông ty cho báo chí, ông Vương Trinh Quốc - Chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết: Để khắc phục sự cố vỡ bờ bãi thải xảy ra hôm 7/9/2018, Công ty DAP số 2 sẽ chi 24 tỷ để hỗ trợ di chuyển và tái định cư cho 25 ...