• :
  • :

Độc đáo ẩm thực lễ hội Hogmanay

Dù ở bất kỳ quốc gia nào thì ẩm thực cho những ngày lễ mừng năm mới cũng mang ý nghĩa rất quan trọng. Ẩm thực liên quan tới lễ hội Hogmanay cũng vậy, khi tham gia lễ hội này bạn sẽ tìm được những món ăn truyền thống thể hiện rõ nét văn hóa Scotland.