• :
  • :

Thách thức từ ChatGPT

Sau 2 tháng ra mắt, phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) ChatGPT đã tạo sự bùng nổ về lượng người dùng bởi những tính năng vượt bậc. Tuy nhiên, nhà sản xuất ChatGPT đang cố gắng hạn chế tiếng xấu là một “cỗ máy gian lận” bằng một công cụ mới có thể giúp ...

Y tế thông minh

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định y tế là một trong 8 lĩnh vực cần ưu tiên.