• :
  • :

iPhone 15 bao giờ sẽ về Việt Nam?

Theo thông tin từ đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, đúng ngày 22/9 khách hàng sẽ được đặt hàng những chiếc iPhone 15 đầu tiên và ngày 29/9 đại lý sẽ bắt đầu trả hàng.

Tạo lực đẩy ngành công nghiệp điện tử

Công nghiệp điện tử là ngành có vị trí then chốt trong nền kinh tế và tác động lan tỏa mạnh đến các ngành công nghiệp khác. Đây đồng thời là thước đo trình độ phát triển kinh tế-kỹ thuật của một quốc gia trên thế giới.