• :
  • :

Sức cuốn hút của văn chương phi hư cấu về người lính

Trong dòng chảy văn học Việt Nam qua các thời kỳ, người lính luôn là hình ảnh trung tâm chiếm giữ một vị trí quan trọng trong sáng tác của các nhà văn nhiều thế hệ. Họ là nguồn cảm hứng bất tận, là đối tượng để người nghệ sĩ hướng tới. Văn chương ...