• :
  • :

Điểm nhấn cầu Ba Son

Gần 8 tháng đưa vào hoạt động, cầu Ba Son (trước đây gọi là cầu Thủ Thiêm 2) bắc qua sông Sài Gòn đã tạo dấu ấn lớn trong phát triển giao thông đô thị của TP Hồ Chí Minh.