• :
  • :

Xanh, sạch từ mỗi góc phố, khu dân cư

TP Hồ Chí Minh đang phấn đấu đạt và vượt mục tiêu xây dựng 1.500 khu dân cư được công nhận “Khu dân cư sạch-đẹp” vào cuối năm 2024. Hệ thống mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên chung tay, góp sức triển ...

Số hóa an toàn thực phẩm

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm ở TP Hồ Chí Minh bày tỏ niềm vui khi nhiều loại thủ tục hành chính liên quan đến an toàn thực phẩm (ATTP) đã được thực hiện trực tuyến trên các website, ứng dụng số, thay ...