• :
  • :

Nâng cao năng lực sản xuất vaccine tại Việt Nam

Ngày 22-5, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu vaccine và tham gia Chương trình chuyển giao công nghệ vaccine ...