• :
  • :

Giải cứu bất động sản - Cách nào?

Theo nguồn tin của Tiền phong, trong tuần này, các bộ ngành Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng có các cuộc họp khẩn, rốt ráo bàn cách cứu thị trường bất động sản (BĐS). Tại Chỉ thị số 03 mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tiếp tục tháo gỡ khó khăn ...

Pepsi-Cola trở lại Nga

Pepsi-Cola trở lại Nga, được gắn nhãn hiệu là Evervess. Tuy nhiên, trên thực tế, Pepsi chưa bao giờ rời đi đâu cả.