• :
  • :

Nhạc Việt khởi sắc trở lại

Năm 2022 vừa qua đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của thị trường âm nhạc Việt Nam sau đại dịch Covid-19 với hàng loạt chương trình, sản phẩm âm nhạc đặc sắc.