• :
  • :

Nuôi dưỡng nhân tài nhà giáo

"Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí mạnh thì thế nước vững và đi lên. Nguyên khí yếu thì thế nước suy và đi xuống". Câu nói nổi tiếng ấy của Thân Nhân Trung từ xa xưa vẫn vang vọng tới ngày nay, nhắn nhủ chúng ta bài học lớn về nuôi ...

Tư vấn tâm lý học đường: Rất cần, nhưng cũng rất khó

Năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định đẩy mạnh công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường cho học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, để hoạt động thực sự hiệu quả ...