• :
  • :

Tạo cơ hội để người khuyết tật hòa nhập cộng đồng

Người khuyết tật (NKT) là một trong các nhóm đối tượng yếu thế, được quan tâm trong những hoạt động của Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội về “phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc ...

Đánh bạc qua mạng sẽ bị xử lý như thế nào?

Trong thời đại công nghệ số bùng nổ, đánh bạc qua mạng đang dần trở thành một vấn đề nhức nhối trong xã hội, thu hút sự tham gia của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Đánh bạc qua mạng là hành vi vi phạm pháp luật tại Việt Nam, được quy định xử lý ...

Bảo lưu mức lương

Thời gian qua, với sự nỗ lực, tích cực, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, Bộ Nội vụ cùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan đã hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ, rất khó và phức tạp là xây dựng hệ thống bảng lương mới đáp ứng yêu ...