• :
  • :

Sự kết hợp tuyệt hảo của 3 tinh hoa, tạo nên vị bia 333 đậm chất đặc trưng