• :
  • :

Giới thiệu phiên bản mới mẫu xe Blade - Thiết kế thể thao góc cạnh với tem màu cá tính