• :
  • :

Hà Nội: Chuyển 4,74ha rừng làm vành đai an toàn phòng cháy cho kho xăng dầu tại Sóc Sơn

Sáng 22/9, tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Cụ thể đó là các dự án: Cải tạo nâng cấp tuyến đường 35 đoạn giữa tuyến (từ Km=469,12 đến Km12+733,35) huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội; Kho 190/Cục xăng dầu, hạng mục: Vành đai an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) kho xăng dầu K95/K190/CXD tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Theo Nghị quyết, tổng diện tích chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Kho 190/Cục xăng dầu, hạng mục: Vành đai an toàn PCCC kho xăng dầu K95/K190/CXD tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội là 4,74ha. Vị trí dự án tại 22 lô thuộc khoảnh 612 và 12a của tiểu khu 397 trên địa giới hành chính xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Chức năng rừng là rừng phòng hộ. Loại rừng hiện nay là rừng trồng cây Thông, Keo, Bạch đàn.

HĐND TP giao UBND TP tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các quy định của pháp luật có liên quan; Chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, hiện trạng rừng tại hồ sơ trình ký; Báo cáo HĐND TP kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này tại các kỳ họp HĐND TP theo quy định.

Hà Nội: Chuyển 4,74ha rừng làm vành đai an toàn phòng cháy cho kho xăng dầu tại Sóc Sơn
Các đại biểu thông qua Nghị quyết

Tại Tờ trình của UBND TP Hà Nội cho thấy, kho xăng dầu PK95/Kho 190 chứa nhiên liệu đặc chủng, cung cấp cho máy bay phản lực thế hệ mới của Quân đội, dự trữ sẵn sàng chiến đấu và dự trữ quốc gia cho quốc phòng; Địa hình kho bao quanh bởi rừng thông, vào mùa nắng nóng luôn tiềm ẩn hiểm họa cháy rừng đe dọa an toàn kho xăng dầu từ các tàn tro cuốn theo gió.

Thực tế năm 2009 trên đồi rừng địa bàn 3 xã Minh Phú, Minh Trí, Nam Sơn thuộc huyện Sóc Sơn đã xảy ra cháy rừng, uy hiếp trực tiếp kho xăng dầu PK95/Kho 190 các khu dân cư gần kho. Vì vậy, để đảm bảo an toàn kho xăng dầu và an toàn địa bàn thì việc xây dựng hành lang an toàn PCCC kho xăng dầu PK95/ Kho 190 là hết sức cần thiết.

Cũng tại nội dung này, các đại biểu HĐND TP khóa XVI đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường 35 đoạn giữa tuyến (từ Km=469,12 đến Km12+733,35) huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Theo đó, HĐND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 0,36868ha (3.686,8m2) rừng phòng hộ tại vị trí lô 8.3 khoảnh 15 địa giới hành chính xã Hiền Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội sang mục đích khác để thực hiện dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường 35 đoạn giữa tuyến (từ Km=469,12 đến Km12+733,35) huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Theo báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND TP, việc rà soát, đề xuất phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa bàn Thủ đô là cần thiết và phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, quy định tại Luật Lâm nghiệp, Nghị định của Chính phủ và yêu cầu thực tế của TP. Qua rà soát, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án nêu trên.

Lượt xem: 6
Tác giả: Hạnh Nguyên