• :
  • :

Chủ tịch Thượng viện Pháp bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Hôm nay (8-12), Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến 9-12 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Ngài Larcher sinh ngày 14-9-1949 tại Flers, Pháp. Từ năm 1983 đến 2004, ngài Larcher giữ cương vị Thị trưởng thành phố Rambouillet; từ năm 1986 đến 2004 trở thành Thượng nghị sĩ; từ tháng 10-1989 đến tháng 10-1995 làm Thư ký Thượng viện; từ tháng 10-1997 đến tháng 10-2001 giữ cương vị Phó chủ tịch Thượng viện; từ tháng 10-2001 đến tháng 4-2004 làm Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Thượng viện; từ tháng 3-2004 đến tháng 5-2005 làm Phó bộ trưởng Quan hệ trong lao động; từ tháng 6-2005 đến tháng 5-2007 làm Phó bộ trưởng Lao động, Việc làm; từ năm 2007 đến 2014 làm Thị trưởng thành phố Rambouilet; từ năm 2007 đến nay là Thượng nghị sĩ. Ngài Larcher giữ cương vị Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp từ năm 2014 đến nay.

 Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher

Tham gia đoàn đại biểu Thượng viện Cộng hòa Pháp thăm chính thức Việt Nam còn có Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Thượng viện Pháp Christian Cambon; Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề xã hội Thượng viện Pháp, Chủ tịch Nhóm Thượng nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt Nam Catherine Deroche; Chủ tịch Nhóm Cộng sản Cộng hòa Công dân và Sinh thái Eliane Assassi; Cố vấn đặc biệt của Chủ tịch Thượng viện Pháp Hubert de Canson...

CHIẾN THẮNG