• :
  • :

Bình Dương: Vi phạm về đất đai, một công ty bị thu hồi đất

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương vừa công khai 3 doanh nghiệp có vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trong đó có 1 doanh nghiệp bị thu hồi đất với diện tích hơn 30 hecta.

Theo danh sách vi phạm về đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương công bố gồm: Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại phân bón Đất Xanh địa chỉ sử dụng đất có vi phạm tại xã An Điền, thị xã Bến Cát với diện tích vi phạm là 20,229.2 m2. Nội dung, hình thức và mức độ vi phạm là chậm đưa đất vào sử dụng và đã bị xử lý năm 2022 và cho gia hạn 24 tháng (kể từ ngày 25/8/2022).

Bình Dương: Vi phạm về đất đai, một công ty bị thu hồi đất
Công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương được Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý chặt chẽ

Công ty TNHH Hom Rin có địa chỉ sử dụng đất có vi phạm tại xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, có diện tích vi phạm là 240,393m2 Nội dung, hình thức và mức độ vi phạm là chậm đưa đất vào sử dụng và đã bị xử lý năm 2022 và cho gia hạn 24 tháng (kể từ ngày 25/8/2022).

Riêng đối với Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản có địa chỉ sử dụng đất có vi phạm tại tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng có diện tích vi phạm là 308,280m2 đã có hành vi vi phạm Vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013; đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013, hình thức xử phạt là thu hồi đất.

Lượt xem: 23
Tác giả: VĂN QUÂN