• :
  • :

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công thương

Sáng 8/12, tại Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, với 100% đại biểu có mặt tán thành thông qua Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công thương TP Hà Nội.

UBND thành phố trình danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công thương gồm 6 nhóm dịch vụ với tổng cộng 107 nội dung. Tên gọi các nhóm dịch vụ đã được quy định trong khung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các hoạt động kinh tế công thương.

Các nội dung Dự thảo Nghị quyết được ĐB nghiên cứu kỹ trước khi biểu quyết
Các nội dung Dự thảo Nghị quyết được đại biểu nghiên cứu kỹ trước khi biểu quyết

Theo Tờ trình của UBND thành phố, việc ban hành danh mục làm căn cứ để các cơ quan quản lý lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu; Làm cơ sở để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, khung giá, giá dịch vụ công lĩnh vực công thương của TP Hà Nội.

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách HĐND thành phố cho thấy, qua nghiên cứu 107 nội dung đề xuất, Ban đề nghị UBND thành phố chỉ đạo rà soát kỹ để đảm bảo việc xây dựng Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công thương đúng quy định, có tính khoa học, đồng bộ, không chồng chéo với các lĩnh vực khác và phù hợp trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chung của thành phố.

Đồng thời, Ban đề nghị UBND thành phố rà soát lại 13 nội dung đề xuất do chưa rõ căn cứ quy định là dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công thương; Nghiên cứu ghép với các nội dung tương đồng để tránh trùng lặp; Sửa tên của 5 nội dung cho ngắn gọn, cụ thể; Rà soát, ghép 33 nội dung có tính chất tương tự thành 15 nội dung và chỉnh sửa nội dung cho phù hợp.

Tiếp thu giải trình những ý kiến thẩm tra, UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua 83 danh mục, giảm 24 danh mục so với đề xuất ban đầu. Ban Kinh tế ngân sách thống nhất với nội dung giải trình của UBND thành phố. Trên cơ sở đó, Ban Kinh tế ngân sách đề nghị HĐND thành phố thông qua Nghị quyết.

Dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố thông qua danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công thường gồm 6 nhóm dịch vụ gồm: Dịch vụ lĩnh vực điện lực, tiết kiệm năng lượng, hiệu quả; Dịch vụ lĩnh vực hóa chất; Dịch vụ lĩnh vực quản lý cạnh tranh; Dịch vụ lĩnh vực thương mại điện tử; Dịch vụ lĩnh vực Khuyến công; Xúc tiến thương mại; Dịch vụ khác.

Lượt xem: 23