• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Đây là điều người lao động tự do cần biết để được hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng
Các ngành nghề tự do như xoa bóp y học, châm cứu, bốc vác hàng hoá... đều sẽ được nhận hỗ trợ nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế.