• :
  • :

Sục sôi nhiệt huyết, cống hiến sức trẻ

Tuổi trẻ quân đội tự tin, sục sôi nhiệt huyết, tự hào cống hiến, dấn thân trong sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hôm nay (12-10), Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027) khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. 

Đại hội là ngày hội lớn của tuổi trẻ toàn quân, có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên. Đồng thời định hướng, cổ vũ, động viên tuổi trẻ toàn quân nêu cao khát vọng cống hiến, dấn thân, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”, “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Thấm nhuần lời dạy và sự quan tâm, chăm sóc của Người, được Đảng và quân đội dìu dắt, giáo dục, đào tạo, rèn luyện, các thế hệ thanh niên quân đội luôn cháy mãi lửa nhiệt huyết, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, học tập, rèn luyện, phát huy tốt vai trò xung kích, đi đầu trong các phong trào cách mạng.

Các đại biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X chiều 11-10. Ảnh: Tuấn Huy 

Các kỳ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội đã khẳng định, cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) quân đội luôn khát vọng cống hiến, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến đấu anh dũng và chiến thắng vẻ vang, có nhiều cống hiến xuất sắc, góp phần viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc.

Đặc biệt, trong 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN) quân đội có sự phát triển toàn diện, vững chắc, hoàn thành tốt và xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình hành động của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX xác định.

Càng trong khó khăn, gian khổ, càng thể hiện rõ sự cống hiến, hy sinh của tuổi trẻ toàn quân. Thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, thanh niên quân đội luôn tỏ rõ quyết tâm, hào hứng, sôi nổi, xung kích, tình nguyện phòng, chống thiên tai, bão lũ và đại dịch Covid-19 bằng những hành động, việc làm sáng tạo, cụ thể, thiết thực, được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thẳng thắn chỉ ra, thời gian qua, công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa, pháp luật, kỷ luật, dự báo tình hình tư tưởng, hỗ trợ tâm lý, pháp lý... cho ĐVTN ở một số cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn trong toàn quân còn những hạn chế nhất định, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm cho phù hợp với tình hình đất nước, nhiệm vụ của quân đội.

Trong giai đoạn mới, nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt lên vai tuổi trẻ của đất nước nói chung, tuổi trẻ toàn quân nói riêng trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, tự hào.

Để ngọn lửa nhiệt huyết, khát vọng của tuổi trẻ quân đội luôn rực cháy; khí thế, quyết tâm xung kích, tình nguyện bùng lên mạnh mẽ; các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

Thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị đối với CTĐ&PTTN. Làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ đoàn, ĐVTN; chăm lo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tiến hành CTĐ&PTTN theo hướng sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

Xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, quân đội, tuổi trẻ toàn quân tự tin vững bước, cống hiến sức trẻ thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng của Đoàn thanh niên. Tập trung xung kích vào nhiệm vụ khó, việc mới, khâu yếu, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sáng kiến, làm chủ khai thác, sử dụng công nghệ sửa chữa và sản xuất một số loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027), các đại biểu cần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo Báo cáo chính trị của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình đại hội và dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đồng thời đề cao trách nhiệm chính trị, thực hiện bầu cử đúng thủ tục, nguyên tắc, sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đại diện tuổi trẻ toàn quân dự Đại hội Đoàn toàn quốc.

Tự hào thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, tuổi trẻ toàn quân xác định rõ trách nhiệm, “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”, đoàn kết vượt khó, tranh thủ thời cơ, xung kích, sáng tạo, phấn đấu đưa CTĐ&PTTN quân đội tiếp tục phát triển vững chắc.

Tuổi trẻ quân đội tự tin, sục sôi nhiệt huyết, tự hào cống hiến, dấn thân trong sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

QĐND

Lượt xem: 59
Nguồn:qdnd.vn Sao chép liên kết