• :
  • :

Cần chính sách hỗ trợ chi phí học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi an toàn cho học sinh

Sở GD-ĐT cần tham mưu với UBND tỉnh/thành phố ban hành chương trình, kế hoạch tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện dạy, học bơi trong các cơ sở giáo dục; có chính sách hỗ trợ, giảm giá vé, chi phí học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi an toàn, các dịch vụ liên quan cho học sinh.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Bộ GD-ĐT mới có công điện về việc tăng cường phòng, chống đuối nước và dạy bơi cho trẻ em, học sinh.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường quán triệt, triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo mở đợt cao điểm triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức để học sinh biết và tuân thủ các quy định về phòng, chống đuối nước, nhất là nhận biết các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; triển khai, hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước đến từng trường học, lớp học trước khi học sinh nghỉ hè; đẩy mạnh phong trào dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn cho học sinh trong trường học.

Giám đốc Sở GD-ĐT cần chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình, đoàn thể và chính quyền địa phương để quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè, đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước.

Đồng thời, Sở GD-ĐT cần tham mưu với UBND tỉnh/thành phố ban hành chương trình, kế hoạch tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện dạy, học bơi trong các cơ sở giáo dục; có chính sách hỗ trợ, giảm giá vé, chi phí học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi an toàn, các dịch vụ liên quan cho học sinh.