• :
  • :

Vĩnh Phúc đã được Bộ Y tế cấp 6.200 liều vắc xin phòng Covid-19

Tỉnh Vĩnh Phúc đã được Bộ Y tế cấp 6.200 liều vắc xin phòng Covid-19. Loại vắc xin được cấp là Astra Zeneca do chương trình Covax Facility hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận vắc xin, ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đang rà soát, lên kế hoạch phân bổ cho các địa phương; Đảm bảo phương tiện, trang thiết bị bảo quản vắc xin đến địa điểm tiêm chủng; Chuẩn bị sẵn sàng điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ hoạt động tiêm chủng; Xây dựng các phương án nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong tháng 4/2021, ngành Y tế đã tổ chức tập huấn quy trình tiêm chủng, phổ biến các biện pháp xử trí tai biến sau tiêm chủng cho cán bộ y tế cơ sở. Cũng tăng cường công tác truyền thông về lợi ích của việc tiêm vắc xin cho người dân.

Trước mắt, vắc xin phòng Covid-19 sẽ được tiêm miễn phí cho nhóm đối tượng được ưu tiên theo Nghị quyết số 21 của Chính phủ.

Trong thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Bộ Y tế cấp và phân bổ thêm vắc xin phòng Covid-19 để mở rộng đối tượng tiêm chủng, đáp ứng nhu cầu phòng bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Lê Sơn