• :
  • :

Vĩnh Phúc: Cưỡng chế công trình vi phạm an toàn hành lang giao thông Quốc lộ 2A

Sáng 17/9, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) chỉ đạo, tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm an toàn hành lang giao thông Quốc lộ 2A, hộ ông Dương Văn Hùng (trú tại thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa). Buổi cưỡng chế tháo dỡ diễn ra an toàn, đúng quy định, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường cho biết: UBND huyện chỉ đạo UBND xã Lũng Hòa chủ động phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan có liên quan xây dựng, củng cố, hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm đất đai đối với các trường hợp vi phạm phát hiện thông qua giải quyết tố cáo, đặc biệt là vi phạm trên đất thầu khoán của xã Lũng Hòa để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguyễn Văn Hải- Phó bí thư Đảng ủy- chủ tịch UBND xã

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Lũng Hòa đọc quyết định cưỡng chế

Đây là một trong 4 vụ khiếu nại tố cáo tồn đọng kéo dài, phức tạp được BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc giao giải quyết dứt điểm trong năm 2021 tại Quyết định số 117-QĐ/TU ngày 13/1/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Trước đó, một số cư dân địa phương do ông Nguyễn Tiến Vạn, Đào Văn Tiến, Đào Văn Thuận đã có đơn tố cáo ông Dương Văn Hùng (vợ là bà Thủy) ở thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa về hành vi phá đường giao thông nội đồng, lấn chiếm diện tích ao Ngõ Sâu để xây dựng công trình trái phép.

Ngày 11/12/2020, UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành Quyết định số: 8626/QĐ-UBND về việc thành lập tổ công tác của huyện hướng dẫn, chỉ đạo UBND xã Lũng Hòa giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm trên địa bàn xã. Sau khi được thành lập, Tổ công tác đã nhiều lần tổ chức làm việc với Đảng ủy, UBND xã Lũng Hòa, các cá nhân có liên quan để cho ý kiến về chuyên môn, làm rõ một số nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác minh, giải quyết vụ việc.

Xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến thẩm quyền xử lý, giải quyết của nhiều cơ quan chức năng, nếu không xử lý, giải quyết tốt có thể phát sinh thành điểm nóng về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện do vậy UBND huyện Vĩnh Tường luôn sát sao, tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND xã Lũng Hòa giải quyết triệt để các nội dung có liên quan đến vụ việc, cụ thể:

Thông báo số 60/TB-UBND ngày 3/3/2021 về kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Khối Nội chính Quý I/2021; Văn bản số 877/UBND-TTr ngày 14/4/2021 về việc đôn đốc tập trung giải quyết đơn của công dân còn tồn đọng; Thông báo 156/TB-UBND ngày 4/6/2021 về việc thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị họp, bàn và thống nhất quan điểm giải quyết vụ việc của một số công dân thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa…

Buổi tháo dỡ diễn ra an toàn, đúng quy định, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Buổi cưỡng chế, tháo dỡ diễn ra an toàn, đúng quy định, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật

Qua xác minh, ngày 11/8/2021, Chủ tịch UBND xã Lũng Hòa đã ban hành Kết luận 01/KL-UBND về việc Kết luận giải quyết nội dung tố cáo đối với ông Dương Văn Hùng - thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, trong đó xác định việc công dân tố cáo ông Dương Văn Hùng về hành vi phá đường giao thông nội đồng, lấn chiếm diện tích ao Ngõ Sâu để xây dựng công trình trái phép... là đúng, có cơ sở để xem xét giải quyết.

Ngày 14/6/2021, UBND xã Lũng Hòa tổ chức hội nghị mời Chi Cục quản lý đường bộ I.8; Công ty CP quản lý và ĐTXD công trình giao thông 238, lập Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính đối với ông Dương Văn Hùng. Kết quả kiểm tra, đo đạc thực tế ngoài hiện trường công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông QL.2 của ông Dương Văn Hùng với diện tích (8,6x6,0)m =51,6m2.

Ngày 8/9/2021, UBND xã Lũng Hòa mời các cơ quan chuyên môn của huyện, Công an huyện, BCH quân sự huyện để tham gia ý kiến vào Dự thảo phương án cưỡng chế đối với hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Dương Văn Hùng.

Từ những căn cứ thực tế về trường hợp vi phạm, ngày 17/9/2021, các cơ quan chức năng thuộc huyện Vĩnh Tường đã tiến hành áp dụng biện pháp cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm của ông Dương Văn Hùng, và yêu cầu khắc phục hậu quả. Buổi cưỡng chế thành công, an toàn, đúng quy định, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Tác giả: Lâm Xung