• :
  • :

LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà bầu bổ sung phó chủ tịch nhiệm kỳ 2018-2023

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10, khóa X nhiệm kỳ 2018 - 2023 LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà đã bầu ông Bùi Đăng Thành giữ chức vụ Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Sáng 21.9, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10, khóa X. Đây là hội nghị ban chấp hành diễn ra trong điều kiện phòng chống dịch theo tình hình mới sau khi tỉnh Khánh Hoà trải qua gần 3 tháng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Ông Bùi Thanh Bình - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà - thông tin đến các đại biểu tình hình hoạt động Công đoàn trong thời gian qua. Đặc biệt nhấn mạnh công tác phối hợp phòng chống dịch, nỗ lực chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh thời gian qua. Trong đó, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ cho gần 1.000 trường hợp là đoàn viên thuộc diện F0,F1, người thuộc diện cách ly theo quy định; hỗ trợ CNLĐ "3 tại chỗ"... với tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng.

Tại hội nghị lần thứ 10, các đại biểu thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; thông tin về kết quả quyết toán tài chính năm 2020.

Hội nghị cũng thực hiện các thủ tục bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh. Ông Bùi Đăng Thành được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Bùi Đăng Thành sinh năm 1970, có 23 năm làm công tác công đoàn. Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hoà ông Bùi Đăng Thành là Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, trưởng ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ Khánh Hoà.

Tác giả: Phương Linh