• :
  • :

Hải Phòng hỗ trợ 11 tỉnh, thành phố 13 tỉ đồng chống dịch COVID-19

Thường trực Thành ủy Hải Phòng vừa đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố để ủng hộ các tỉnh, thành phố phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, thành phố Hải Phòng hỗ trợ thành phố Đà Nẵng 1 tỉ đồng, thành phố Hà Nội 2 tỉ đồng. Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Bắc Giang 3 tỉ đồng, Bắc Ninh 2 tỉ đồng; các tỉnh Vĩnh Phúc, Điện Biên, Thái Bình mỗi tỉnh 1 tỉ đồng; Hưng Yên, Hà Nam, Lạng Sơn, Hòa Bình mỗi tỉnh 500 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 là 13 tỉ đồng.

Thường trực Thành ủy giao Ban cán sự Đảng UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo bố trí kinh phí thực hiện theo quy định pháp luật. Đồng thời, phân công ông Cao Xuân Liên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - thay mặt lãnh đạo thành phố thực hiện trao kinh phí ủng hộ các địa phương với hình thức phù hợp trong tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19.