• :
  • :

Hà Nội dành 500 tỷ đồng để cải tạo chung cư cũ trong giai đoạn 2021-2025

Ngày 23/9, với đa số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Hà Nội dành 500 tỷ đồng để cải tạo chung cư cũ trong giai đoạn 2021-2025 ảnh 1

Hà Nội hiện có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ

Theo Tờ trình của UBND TP do Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong trình bày, thống kê đến năm 2020, thành phố có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ, bao gồm 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư (trong đó có 34 khu có diện tích đất từ 2 ha trở lên và 42 khu có diện tích đất dưới 2 ha) và 306 chung cư cũ độc lập, được xây dựng từ năm 1960-1994 và trước năm 1954 (hiện nay đang tiếp tục công tác rà soát tại các quận cập nhật vào danh mục dự kiến bổ sung thêm khoảng 200- 300 nhà).

Đến nay, qua nhiều thập kỷ, hầu hết chung cư cũ đã hết niên hạn sử dụng, bộc lộ nhiều hạn chế trong việc quản lý, vận hành và khai thác sử dụng; qua quá trình sử dụng, sửa chữa cơi nới tự phát, chung cư cũ và hạ tầng kèm theo đã bị biến đổi cấu trúc, hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản nhân dân.

Trên cơ sở đánh giá những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn quá trình triển khai, xác định quan điểm mục tiêu thực hiện theo Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo lại nhà chung cư, UBND TP dự kiến triển khai 7 nhóm giải pháp trọng tâm.

Trong đó thành phố sẽ ban hành Kế hoạch tổng rà soát, khảo sát, kiểm định chung cư cũ. TP sẽ bố trí nguồn vốn ngân sách dự kiến khoảng 500 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025; ưu tiên kiểm định trước đối với chung cư cũ nguy hiểm, có nguy cơ sụp đổ, chung cư hư hỏng nặng (cấp độ D và C cận D).

Hiện nay đã hoàn thành việc rà soát, xây dựng danh mục. Phấn đấu hoàn thành công tác kiểm định cho tất cả các chung cư cũ trên địa bàn thành phố trong Quý II/2023.

Tiếp đó, TP sẽ ban hành kế hoạch tổ chức lập quy hoạch chi tiết chung cư cũ đồng thời bố trí nguồn vốn ngân sách lập quy hoạch. Sau khi có quy hoạch chi tiết, TP sẽ ban hành Kế hoạch cải tạo, xây dưng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

Hiện nay, Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đang được Sở Xây dựng nghiên cứu lập trên cơ sở Kế hoạch tổng rà soát, khảo sát, kiểm định nhà chung cư cũ; dự kiến hoàn thành trước ngày 15/12/2021. Nội dung Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được thực hiện với quan điểm toàn diện, đồng bộ, có trọng điểm.

Các giải pháp trọng tâm tiếp theo sẽ được triển khai là: Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; Công tác giải phóng mặt bằng và bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạm cư; Tạo lập quỹ nhà ở tạm thời (tạm cư); Thực hiện các chính sách ưu đãi.

Báo cáo thẩm tra của Ban của Ban Đô thị nêu rõ: các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của đề án có khối lượng công việc lớn, liên quan đến trách nhiệm tổ chức thực hiện của nhiều cấp, nhiều ngành, trong đó nhiều việc đã xác định rõ lộ trình, thời gian, tiến độ hoàn thành và là căn cứ để tổ chức thực hiện các bước tiếp theo.

UBND TP cần phân loại nhiệm vụ và tăng cường phân cấp, ủy quyền mạnh cho các quận, huyện tổ chức thực hiện đảm bảo khả thi, phù hợp với các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, với số lượng chung cư cũ lớn nhất cả nước (1.579 chung cư), trong đó nhiều chung cư đã xuống cấp, việc cải tạo xây dựng lại chung cư cũ là nhiệm vụ cấp bách vừa là nhiệm vụ lâu dài, do vậy UBND TP cần xác định rõ lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn.

Cùng với các chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương đã được xác trong Đề án, theo Ban Đô thị, UBND TP cần tiếp tục rà soát đánh giá kết quả thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư đặc thù của Thành phố đã ban hành, trên cơ sở đó để xuất HĐND Thành phố sửa đổi, bổ sung các cơ chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư của Thành phố phù hợp với quy định pháp luật, nhằm thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư tham gia đầu tư cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố.