• :
  • :

Bà Lê Thu Hà làm Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội

Bà Lê Thu Hà, sinh ngày 25/4/1972, Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 6, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký quyết định bổ nhiệm bà Lê Thu Hà, sinh ngày 25/4/1972, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 6, Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan Thanh tra TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Bà Lê Thu Hà được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,8.

Cũng liên quan tới công tác nhân sự, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký quyết định bổ nhiệm lại ông Võ Hải Long, sinh ngày 11/9/1976, tiếp tục giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm. Ông Võ Hải Long được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,8.