• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Hà Nội ban hành chỉ thị về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ
Ngày 26-11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn ...