• :
  • :

Xây dựng cộng đồng, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước và quốc tế

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp (SYS) và Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác.

Thỏa thuận hợp tác hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và đẩy quá trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở thanh niên, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trên cơ sở đó xây dựng cộng đồng và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước và quốc tế.

IFI và SYS thống nhất hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác hai bên cùng quan tâm, đặc biệt phối hợp triển khai chương trình hoạt động về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hướng tới xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Hai bên cũng cam kết phát huy nguồn lực chung và chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả các chương trình hợp tác, đề án, dự án chung.

IFI và SYS ký kết thoả thuận hợp tác

IFI và SYS ký kết thỏa thuận hợp tác

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác này là cơ sở quan trọng cho sự hợp tác bền vững, lâu dài giữa IFI và SYS, phù hợp với xu thế phát triển trong giai đoạn mới, góp phần tích cực vào thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của đôi bên.

Ngay sau lễ ký kết, IFI và SYS cùng xây dựng và triển khai chương trình đào tạo khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong thời kỳ chuyển đổi số cho thanh niên 63 tỉnh, thành phố.

Chương trình sẽ cung cấp các kiến thức phù hợp và thực tiễn cho từng đối tượng thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt thông qua các trải nghiệm thực hành, vận dụng trên chính các dự án khởi nghiệp cá nhân, kết hợp với tư vấn của các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Tác giả: Lê Dung