• :
  • :

Sớm đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống

Sáng 4-3, Cơ quan Thường trực Ban soạn thảo các nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Ban soạn thảo. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban soạn thảo chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng; Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cùng các đại biểu thành viên Ban soạn thảo.

Hội nghị đánh giá, thời gian qua, Cơ quan Thường trực Ban Soạn thảo đã chủ động, tích cực phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính (Bộ Tư pháp) và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai lập hồ sơ dự thảo các nghị định chi tiết một số điều Luật BPVN, kịp thời tham mưu cho Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Soạn thảo trong triển khai nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ soạn thảo. Quá trình dự thảo các Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật BPVN được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến tham gia, luôn chủ động hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Soạn thảo những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, đến thời điểm này, hồ sơ dự thảo các nghị định liên quan đã cơ bản được chỉnh lý, bổ sung từng bước hoàn thiện…

  Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã biểu dương các thành viên Ban Soạn thảo đã chủ động biên soạn xong các dự thảo nghị định nhằm góp phần từng bước cụ thể hóa, chi tiết hóa Luật BPVN, sớm trình Chính phủ phê duyệt để đưa Luật BPVN vào cuộc sống.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng giao Bộ tư lệnh BĐBP tập trung mọi nguồn lực, phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng khẩn trương tổ chức lấy ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo đối với Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật BPVN; giao Tổ biên tập chủ động tổ chức cuộc họp với thành phần tham gia là thành viên Tổ Biên tập thuộc các bộ, ngành liên quan để thống nhất về hồ sơ dự thảo nghị định và tiến hành khảo sát tại các đơn vị trong và ngoài BĐBP; tranh thủ ý kiến các chuyên gia nhằm kịp thời nghiên cứu, phát hiện những vấn đề mới, những vấn đề bất cập để xây dựng dự thảo nghị định cho phù hợp thực tiễn. Giao Bộ tư lệnh BĐBP xây dựng trình để Trưởng ban Soạn thảo phê duyệt kế hoạch khảo sát chung cho tất cả các nghị định để tiết kiệm về thời gian và nhân lực, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch soạn thảo. Đề nghị các đồng chí thành viên Tổ Biên tập phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực Ban Soạn thảo, Tổ biên tập thực hiện nhiệm vụ soạn thảo, tích cực tham gia ý kiến dự thảo Nghị định khi được gửi xin ý kiến, đảm bảo chất lượng đúng thời hạn quy định, bám sát Luật BPVN; bố trí thời gian tham gia khảo sát phục vụ xây dựng Nghị định theo đúng kế hoạch của Ban Soạn thảo.