• :
  • :

Người lao động từ Quảng Nam ra Đà Nẵng phải quay về trước 12h trưa ngày 22/7

Đối với các nhà quản lý, chuyên gia của các công ty, cho phép trong thời gian 24h kể từ 0h ngày 22/7/2021 phải thu xếp ở lại Quảng Nam.

Người lao động từ Đà Nẵng vào Quảng Nam làm việc

Người lao động từ Quảng Nam ra Đà Nẵng phải quay về trước 12h trưa ngày 22/7/2021

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa yêu cầu kích hoạt cao nhất các Tổ giám sát Covid-19 trong cộng đồng, đặc biệt tại các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Đông Giang, thị xã Điện Bàn và TP Hội An.

Để kịp thời ứng phó trước tình hình dịch đang có diễn biến nhanh và phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh siết chặt các chốt kiểm soát y tế 24/24. Đặc biệt lưu ý, đến 12h trưa 22/7/2021, không để người dân từ Đà Nẵng vào Quảng Nam.

Theo đó, người dân, người lao động từ Quảng Nam ra Đà Nẵng phải quay về trước 12h trưa ngày 22/7/2021. Tất cả các trường hợp vướng mắc, khó khăn phải xin ý kiến giải quyết. Các nhà quản lý, chuyên gia của các công ty cho phép trong thời gian 24h kể từ 0h ngày 22/7/2021 phải thu xếp ở lại Quảng Nam.

Đối với người lao động tại Đà Nẵng nếu vào Quảng Nam làm việc phải ở lại Quảng Nam không được quay về Đà Nẵng, trường hợp quay về Đà Nẵng khi vào lại Quảng Nam phải cách ly theo quy định.

Các phương tiện vận chuyển hàng hoá vào Quảng Nam, thực hiện theo qui định hiện hành (bàn giao lái xe và người trên xe tại điểm kiểm soát vào Quảng Nam; trừ xe chuyên dụng, đặc chủng, xe chở thuốc men, hàng thiết yếu).