• :
  • :

Hà Nội: Giảm đóng hơn 643 tỷ đồng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã hoàn thành thủ tục hỗ trợ giảm đóng 0% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 1 năm cho hơn 87.000 đơn vị, với tổng số tiền hơn 643 tỷ đồng.

Hà Nội: Giảm đóng hơn 643 tỷ đồng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ảnh 1

Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã hoàn thành thủ tục hỗ trợ giảm đóng 0% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thông tin về tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp theo Nghị quyết số 68 (gói 26.000 tỷ đồng), Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội Nguyễn Đức Hoà cho biết, đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố đã hoàn thành thủ tục và thông báo đến các đơn vị, doanh nghiệp số tiền tạm tính hỗ trợ giảm mức đóng 0% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thời gian giảm đóng trong 12 tháng (từ tháng 7/2021- 6/2022) cho 87.472 đơn vị, tương ứng 1.439.694 lao động, với tổng số tiền hơn 643 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 26/7, Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã ban hành quyết định dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 4 đơn vị, với 17 lao động, tổng số tiền giảm đóng hơn 290 triệu đồng. Đồng thời, xác nhận danh sách cho 4.854 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, lao động ngừng việc.

Dự kiến đến hết năm 2021, toàn thành phố sẽ có khoảng 7.677 đơn vị với 55.758 lao động đủ điều kiện giảm đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất với số tiền ước giảm 83 tỷ đồng.

Ngoài ra, thành phố dự kiến chi hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động ước khoảng 45.358 đơn vị, với gần 1,2 triệu lao động.

Đối với công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch Covid-19, đại diện Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết, thành phố đã có các văn bản hướng dẫn về thanh toán chi phí khám chữa bệnh, xét nghiệm Covid-19; đã cài đặt ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số cho 3.522.913 người, tạo thuận lợi cho người tham gia khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế…

Về vấn đề này, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cũng đã yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiên cứu đưa ra các giải pháp tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc.

Cũng theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố đều tăng so với cùng kỳ.

Đặc biệt, số người tham gia bảo hiểm y tế tăng 295.869 người so với cùng kỳ năm 2020, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,4% dân số. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp du lịch, thương mại... dẫn đến tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội tăng cao.