• :
  • :

Đại học Sài Gòn công bố điểm sàn thi Đánh giá năng lực

Ngày 13.4, Trường Đại học Sài Gòn vừa công bố điểm sàn thi Đánh giá năng lực năm 2021 đợt 1.

Theo đó, Trường Đại học Sài Gòn công bố 2 mức điểm sàn đối với kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TPHCM.

Các ngành có điểm sàn 650 (thang điểm 1200) bao gồm: Quản lý giáo dục; Tâm lý học - Quốc tế học; Việt Nam học; Thông tin - thư viện; Quản trị kinh doanh Tài chính - Ngân hàng; Kế toán; Quản trị văn phòng; Luật; Khoa học môi trường; Toán ứng dụng; Công nghệ thông tin (chất lượng cao); Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Công nghệ kĩ thuật môi trường; Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Du lịch.

Các ngành có điểm sàn 700 điểm bao gồm: Ngôn ngữ Anh; Kinh doanh quốc tế; Kỹ thuật phần mềm và Công nghệ thông tin.

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 40 điểm, giữa hai khu vực ưu tiên kế tiếp là 10 điểm.

Điểm sàn bằng điểm của Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM Đợt 1 năm 2021 cộng điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng.

Tác giả: TÂM AN