• :
  • :
Nỗ lực xoá bỏ bãi tập kết rác tại Đức

Nỗ lực xoá bỏ bãi tập kết rác tại Đức

Lệnh cấm xả rác tại các bãi tập kết rác tưởng chừng bất khả thi nhưng đã thực sự tồn tại nhiều năm nay tại nước Đức. Vài ngày 1/6/2005, chính phủ Đức đã áp đặt lệnh cấm đối với các bãi rác truyền thống và thay thế chúng bằng một trong những hệ thống ...